Přístav 69 - Úvodní stránka774 696 059
10.00-18.00h

775 651 220
18.00-23.00h

Šamanismus byl, je a bude ...Trocha historie

samanŠamanismus není náboženství, nýbrž určitá forma náboženské zkušenosti, která je postavena na šamanských technikách, které způsobují změněný stav vědomí, chcete-li, extáze. Nejstarší stopy šamanismu jsou z doby vzdálené 40.000 let. Dochovaly se jeskyní kresby šamanů i nálezy šamanských hrobů, které se vyskytují prakticky po celém světě a je překvapivé, že toto původní „náboženství“ lovců má ve všech svých místních variantách velmi podobné rysy. Shodné znaky najdeme i u šamanských kultur, které přetrvaly až dodnes. A pokud se „moderní“ člověk začne technikami šamanů zabývat, sám Duch ho dovede také do stejných končin. Jediný rozdíl je v tom, že šaman z původních kmenových kultur, rozvíjel techniky, které byly zcela praktické a sloužily potřebám jeho kmene a v dnešní době je to trochu složitější…

V šamanismu neexistují žádné doktríny, nikde na světě se nestaví šamanské chrámy, nejsou svaté knihy, na které by se dalo odvolávat. Šamanský svět je prostý a je postaven na osobní zkušenosti šamanů se světem za zraky, a přesto, nebo právě proto, existují v různých oblastech světa nesnadno vysvětlitelné podobnosti. A tak pokud šaman slyší bubnovat šamana ze vzdáleného koutu světa, ví zcela přesně, co jeho buben vypráví.

Společné znaky šamanů jsou: schopnost komunikace s duchy, umění opustit tělo, vydat se do jiných světů a mít vize, komunikace s ochranným či pomocným duchem, léčení nemocí a šamanova schopnost věštění.Šamanské bubnování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pokud se chcete dozvědět víc, zavolejte ...

Volejte!774 696 059 od 10.00 do 18.00 hod. 

775 651 220 od 18.00 do 23.00 hod.

(pondělí až neděle) 

Kdo je to šaman?

Šaman je ten, který vidí ve tmě. Ten, který nezapomněl, ten který je dobře vycvičený a umí vstupovat za hranice běžného. Vstupuje do hlubokých zákoutí lidské duše a hledá pomoc pro ty, kteří chtějí mít srdce otevřená. Kteří chtějí naslouchat svému vlastnímu hlasu a touží znovu začít zpívat píseň svého života. Šaman při šamanské léčbě za pomoci bubnu hledá, nachází a léčí nemoc. Svou vlastní silou a silou svých spojenců dokáže přesměrovat tok energie a odstranit překážky, které brání člověku v rozletu. A tam kde nejsou překážky, může síla volně plynout. A tam pak vstupuje štěstí i zdraví.

samani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Šamanské bubnování

Buben je posvátný rituální nástroj sloužící ke vstupu do změněného stavu vědomí, šamanův kůň, který umožňuje vstupovat do míst, kam by jen těžko bez něj a bez svých spojenců dosáhl. Cílem šamanského bubnování není, tak jak je poslední dobou dosti módní, uvolnění či pobavení, ale práce směřující ke zdraví a růstu šamana a jeho kmene. Chcete se naučit bubnovat, tak jak bubnují šamani?

Přijďte na náš seminář Tajemství šamanismu.Šamanská léčba

Z šamanského pohledu je jakékoliv onemocnění chápáno jako projev disharmonie a nerovnováhy. Buď něco člověku chybí nebo přebývá. Šaman pomocí bubnu vstupuje do změněného stavu vědomí a hledá místo, z něhož nemoc pramení a nachází tu pravou léčbu. Jako lovec loví slabé v člověku. Při svých putováních se opírá o pomoc spojenců, svou zkušenost, sílu srdce a nezdolný záměr.

Šamanská léčba je trojí:

  • Návrat ztracené části duše
  • Extrakční léčba
  • Převod duše do světa mrtvých


©  2011  Přístav 69   Powered by Constructor system